Nei ra te mihi rangatira ki a koutou nga toa, nga …